KAZAKİSTAN, TÜRK ŞİRKET VE KURUM TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞME, 13 NİSAN 2016, İSTANBUL