MACARİSTAN-TÜRKİYE İŞ KONSEYİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI, 7 KASIM 2019, MACARİSTAN