RUSYA-TÜRKİYE 18'İNCİ ORTAK TOPLANTI, 12 EKİM 2016, İSTANBUL