TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TOPLANTISI, 27 EKİM 2016, İSTANBUL