ARJANTİN YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

Latin Amerika'nın GSYİH bakımında Brezilya ve Meksika'dan sonra 3. en büyük ekonomi olan Arjantin, aynı zaman da yüz ölçümü açısından dünyanın 8. büyük ülkesidir. Böyle geniş bir coğrafyanın %53'ü tarım alanı olmakla beraber, zengin petrol, gaz, mineraller ve su rezervlerine sahiptir. Ülke, rüzgar, güneş, biyokütle ve hidroelektrik enerjinin gelişimi bakımından en uygun koşullara sahiptir. Bu kapsamda, Arjantin Enerji ve Maden Bakanlığı tarafından hazırlanan "Arjantin Yenilenebilir Enerji Raporu" ekte bilgilerinize sunulmuştur.