AVRUPA BÖLGESİ ÖZEL RAPORU: BATI BALKANLARDA GÜNCEL GELİŞMELER

Avrupa'nın yükselen ekonomilerini içeren ve "stratejik ortak" olarak Türk özel sektörü için yatırımlar bakımından önemli bir cazibe merkezi haline gelen Batı Balkan coğrafyasındaki güncel siyasi ve ekonomik gelişmelere dair hazırlanan özel rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır.