DTİK FAS BULUŞMASI, SONUÇ RAPORU

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde Kazablanka'da düzenlenen DTİK Fas Buluşması Sonuç Raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.