DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI SONUÇ RAPORU, 26-27 MART 2016