NİJERYA LAGOS EYALETİ YATIRIM FIRSATLARI TOPLANTILARI, 02-04 EKİM 2019, LAGOS

DEİK/Türkiye-Nijerya İş Konseyi olarak, 02-04 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Nijerya Lagos Eyaleti Yatırım Fırsatları Toplantıları'na ilişkin sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Anılan etkinliğe katılım gösteren firmaların listesi ve toplantı çervesinde yapılan sunumlar http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-19517 bağlantısında yer almaktadır.