SONUÇ RAPORU-TÜRKİYE-JAPONYA AFRİKA’DA İŞBİRLİĞİ PANELİ VE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ

DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri ve Türkiye-Japonya İş Konseyi olarak, 18 Haziran 2019 tarihinde Grand Hyatt İstanbul Hotel'de gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Japonya Afrika'da İşbirliği Paneli ve İkili İş Görüşmeleri etkinliğine ilişkin sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.