MISIR TEKSTİL SEKTÖRÜ BİLGİ NOTU

Mısır Tekstil Sektörüne ilişkin bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.