TEKSAS EYALET BÜLTENİ, AĞUSTOS 2017

Teksas, Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfus yoğunluğu en yüksek ve en geniş alana yayılmış en büyük ikinci eyaletidir. 1,630 trilyon USD gayri safi yurtiçi hasılaya sahip Teksas Eyaleti, dünyanın en büyük 10. ekonomisi konumundadır. Teksas gayri safi yurtiçi hasılası ABD'nin toplamının %9.2'sini temsil etmektedir. 

TAİK Teksas Eyalet Komitesi tarafından, eyaletin demografik ve ekonomik yapısı, dış ticareti ve başlıca sektörleri ile ilgili faydalı bilgileri bir araya getiren Teksas Eyalet Bülteni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.