TÜRKİYE-ETİYOPYA İŞ FORUMU SONUÇ RAPORU, 27 NİSAN 2015

Kurulumuz tarafından 27 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-Etiyopya İş Forumu Sonuç Raporu ekte bilginize sunulmaktadır.