"TÜRKİYE: SAĞLIK PARTNERİNİZ" IFC FOCUS, SAYI 1, ŞUBAT-MART 2017