ÇİN İLE EKONOMİK İLİŞKİLERDE 9 ADIMLIK REÇETE

ÇİN İLE EKONOMİK İLİŞKİLERDE 9 ADIMLIK REÇETE

Türkiye'nin Çin ile ekonomik ilişkilerinin sürdürülebilir ve dengeli bir hale gelmesi  amacıyla 9 adımlık yol haritasını da içeren"Asya Yüzyılında Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi için Yol Haritası" başlıklı rapor, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi öncülüğünde hazırlandı. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Uzmanı Dr. Altay Atlı tarafından kaleme alınan rapor, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı ve DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Necati Abacıoğlu'nun mali katkıları ile hazırlandı ve iş dünyası ile karar alıcılar için yüksek nitelikli bir yol haritası içeriyor.

DEİK Başkanı Vardan: "Çin, küreselleşme sürecinin öncüsü haline geldi"

Raporun basın lansmanında açış konuşmasını gerçekleştiren DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, "küresel ekonomi Asya'laşırken, Çin dünyanın ikinci büyük ekonomik gücü olarak atılımları ile küreselleşme sürecinin öncüsü haline gelmektedir" dedi.  Çin ile daha yüksek hacimli, kaliteli ve yüksek katma değerli ekonomik işbirliğini sürdürülebilir ve dengeli bir düzlemde tesis etmenin, bir tercihten öte bir mecburiyet olduğunu ifade eden DEİK Başkanı Vardan, "Türkiye'nin temel meselesi olan yüksek gelir seviyesindeki ekonomiler ligine çıkabilmesi için Asya'daki zenginleşmeden gerek ticaret, gerek ise yatırım olarak pay almak zorundadır.  Bunun da yolu Çin ile sürdürülebilir ve düzenli bir ekonomik ilişki kurmaktan geçiyor.   Türkiye'nin 2023, Çin'in ise 2025 vizyonu iki ülke arasında gerekli sinerjiyi ortaya çıkaracaktır. Son dönemlerde iki ülke arasında artan karşılıklı diyalog, istişare ve iletişim, ekonomik işbirliğinin daha üst seviyelere taşınabilmesi için uygun ortamı sağlamaktadır"dedi.

DEİK İş Konseyi Başkanı Kolbaşı: "Raporun, 1.200 ürüne dokunarak 9 başlıkta Türkiye-Çin arasındaki ilişkilerine ticari, sosyal ve kültürel gelişimi için rehberlik edeceğini düşünüyor"

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı ise konuşmasında,"Bu raporun, 1.200 ürüne dokunarak 9 başlıkta, Türkiye-Çin arasındaki ilişkilerine önce ticari, daha sonra da sosyal ve kültürel gelişimi için rehberlik edeceğini düşünüyor ve iş dünyası ile kamuoyunun beğenisine sunuyoruz" dedi.1992 yılında kurulan DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi'nin beşinci Başkanı olduğunu vurgulayan Kolbaşı sözlerine şöyle devam etti: "Bu dönemde Türkiye'de faaliyet gösteren 739 Çinli firma ile Çin'de faaliyet gösteren Türk firmalarını ortak bir platformda buluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Çin'in 2013 yılı itibari ile insiyatif aldığı ‘Bir Kuşak Bir Yol' projesine İş Konseyi olarak dahil olmak istiyoruz. Hatta tarihi İpek Yolu'nun Xian'daki başlangıç anıtının bir benzerini, Asya kıtasının son noktası olan İstanbul'da yapmak istiyoruz. İlişkilerimizi sürdürdüğümüz Bakanlık ve etki ettiğimiz tüm kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarını ve özel kuruluşları tek bir stratejide ortak bir platformda toplamaya çalışıyoruz. DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi'nin de bu doğrultuda en uygun platform olduğunu herkese anlatıyoruz".

Türkiye-Çin Dış Ticaret Verileri:(Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam dış ticaret hacmi:  27 milyar ABD Doları

Türkiye'den Çin'e yapılan ihracat:2.4 milyar ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri:  Mermer ve doğal taş, krom cevherleri, bakır cevherleri, kurşun cevherleri, çinko cevherleri ve kimyasallar.

Türkiye'nin Çin'den  yaptığı  ithalat: 24 milyar ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri:  Telefon cihazları, otomatik bilgi işlem mak., demir-çelik yarı mamülleri ve sentetik filament iplikleri.

Toplam dış ticaret dengesi:Çin lehine 22.4 milyar ABD Doları

RAPOR BASIN ÖZETİ

"Asya Yüzyılında Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi için

Yol Haritası"

Çalışma 6 ana başlıktan oluşmaktadır:

1.      Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatı

2.      Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nden ithalatı

3.      Türkiye'deki Çin Halk Cumhuriyeti yatırımları

4.      Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Türk yatırımları

5.      Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında hizmet ticareti

6.      Ekonomik ilişkileri destekleyici unsurlar

Temel Bulgular

Türkiye aleyhine dengesiz ikili ticaret

Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti ile mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerinde Türkiye aleyhine büyümeye devam eden ticaret açığı bulunmaktadır. Türkiye'den Çin Halk Cumhuriyeti'ne 2015 yılında toplam 2,4 milyar ABD Dolarlık ihracat yapılırken, Çin Halk Cumhuriyeti'nden yapılan ithalat 24,9 milyar ABD Dolarına çıkmıştır. 

Türkiye halen Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaptığı her 1 ABD Dolarlık ihracata karşılık 10 ABD Doları üzerinde ithalat yapmaktadır. Bu eğilimin devam etmesi durumunda, 2010 yılında iki ülke hükümetleri tarafından açıklanmış olan, 2020 yılına kadar 100 milyar ABD Dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılırsa, Türkiye'nin cari açığı üzerinde yılda 80 milyar ABD Doları üzerinde bir yük oluşmuş olacaktır.

Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracat potansiyeli ve ihracatın geliştirilmesi için gerekli eylem planı

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) dört haneye inilerek toplam 1.200 civarında ürün pozisyonu için değerlendirme yapılarak Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracat potansiyeli taşıyan ürünleri ve bu ürünler için önerilen eylem planı, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.