DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK: "100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI İŞ DÜNYASI İÇİN YEPYENİ BİR MOTİVASYON KAYNAĞI"

DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK: "100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI İŞ DÜNYASI İÇİN YEPYENİ BİR MOTİVASYON KAYNAĞI"

Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı iş dünyası olarak bizlerin yeni döneme dair motivasyonunu oldukça yükseltti ve hepimizi oldukça heyecanlandırdı. Programda eğitimden sağlığa, sanayiden turizme, kırsal kalkınmaya varan geniş bir yelpazede 46 milyar TL bütçe ile hayata geçirilmesi hedeflenen 400 proje yer alıyor. Kamuda kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden tasarruflar ve bütçe disiplini noktasındaki sağlam duruşumuz devam ediyor. Başta Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili bakanlıkların iş dünyasının daha hızlı aksiyon almasını sağlamaya dönük eylem planları hazırlaması bizler için önem arz ediyor.

Diğer yandan da başta İstanbul'da yeni havalimanın faaliyete geçmesi ve Kanal İstanbul Projesi olmak üzere ülkemizin dört bir yanında "kalkınma" odaklı büyük yatırımlara imza atılması planlanıyor. Aynı zamanda, çağın gereksinimlerini yakalayabilmek adına eğitim, sanayi, enerji, tarım ve hatta adalet sistemi dahil olmak üzere birçok alanda bir dijital dönüşüm seferberliğinin başlatıldığı, e-ihale gibi iş dünyası açısından bürokrasinin azaltıldığı önemli bir kavşaktan geçiyoruz. Ülkemizin güçlü ve dengeli büyüme performansını sürdürebilmesi için ihracatın ve yatırımların önemini her platformda vurguluyoruz. Söz konusu programda ihracatımıza verilecek desteklerin artırılması ve Gümrük Birliği'nin genişletilmesine ek olarak dış pazarların çeşitlendirilmesi vurgusu da Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir ekonomik aktör olarak varlığını pekiştireceğine inanıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde DEİK olarak düzenleyeceğimiz 2'nci Türkiye ve Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun da bu yaklaşım doğrultusunda Türkiye için kıymetli çıktıları olmasını hedefliyoruz. Yine savunma sanayi gibi Türkiye'nin son beş yılda rekabetçilik konusunda ciddi bir avantaj yakaladığı ve kar marjı yüksek bir sektörün ihracatta öne çıkarılması yönündeki vurgu da Türkiye'nin kısa dönem hedeflerinin, uzun dönem hedefleri için aslında bir işaret fişeği olduğunu gösteriyor.

Bunların yanısıra yeni Orta Vadeli Plan'ın Ağustos sonunda, 2019 – 2023 dönemine ilişkin belirlenecek stratejinin planlamasının da Kasım 2018'de duyurulması hedefleniyor. Bu da planlamalar da hem yabancı yatırımcı hem de Türkiye iş dünyası için yepyeni bir yol haritasi anlamına geliyor ki yılın son çeyreğinde özellikle yatırım alanında bir hareketlilik yaratmasını ve ekonomide istikrarı güçlendirmesini bekliyoruz.