DEİK İLE ŞANGHAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Şanghay-İstanbul İpekyolu Ticaret ve Ekonomi Forumu, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Şanghay Belediye Başkanı Yang Xiong, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkan Vekili Necati Abacıoğlu ve Şanghay Belediyesi Ticaret Komisyonu Başkanı Shang Yuying'un katılımları ile 8 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. Forum, China Homelife Turkey Fuarları ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK) ev sahipliğinde gerçekleşti.

Şanghay Belediye Başkanı Yang Xiong, "İpek yolu Ekonomik Kuşağı - One Belt, One Road" ticari işbirliği forumu ve girişimciler toplantısına katılmaktan memnun olduğunu belirterek,  Çin ve Türkiye'nin ekonomik iş birliği ile Şanghay-İstanbul dostluk ilişkilerinin geliştirilmesinin etkili bir şekilde desteklenmiş olacağını söyledi.  Şanghay'ın her zaman Türk iş adamlarının önemli bir durağı olduğunu belirten Xiong, Çin-Türkiye ticaret hacminin her yıl beşte birinden fazlası, Şanghay'dan karşılandığını söyledi. Geçtiğimiz iki ayda iki ülkenin ticari hacminin yüzde 13,6 artarak 1 milyar doları geçtiğini belirten Xiong, karşılıklı yatırım ve işbirliğinde büyük gelişme gösterdiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Bugüne kadar Türk şirketlerinin Şanghay'daki yatırım projeleri 100'ü aşmıştır. Türkiye'deki Şanghay firmalarının yürüttüğü proje sayısı ise 68'dir. Yapılan sözleşmelerin değeri 1 milyar 400 milyon dolardır. Özellikle Şanghay Elektrik firmasının ‘Hunutlu Entegre Termik Santrali' projesi, bugüne kadar Şanghay, hatta tüm Çinli şirketlerin projeleri içinde en büyük yatırımlardan biridir." "İpek yolu Ekonomik Kuşağı - One Belt, One Road" inşasının gelişmesiyle, Şanghay-İstanbul ve Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerinin daha sıkı hale geleceğini vurgulayan Xiong, projenin finansal pazarı genişletmesinin yanı sıra Şanghay ve Türkiye arasında kültürel bir köprü kurulacağını da belirtti.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye-Çin ekonomik ortaklığın güçlendirmesi için bu forumun önemli bir fırsat teşkil ettiğini söyledi. Avrupa'nın son 20 yılda dünyanın en büyük tek pazarı haline geldiğini belirten Vardan, küresel üretim ekseninin de batıdan doğuya, Asya - Pasifik Bölgesi'ne kaymakta olduğunu söyledi. Asya ve Avrupa arasında yeni taşımacılık koridorlarına ihtiyacının ortaya çıktığını belirten Vardan, tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması ve bu güzergâh üzerinde bulunan ülkelerin küresel ekonomik sisteme entegrasyonuna ihtiyaç  doğduğunu söyledi. Vardan, "İpek Yolu'nun bir ucunda küresel ekonominin büyüme motoru Çin, diğer ucunda da dünyanın en büyük pazarı Avrupa Birliği varken, güzergâh üzerinde de G20 ekonomisi Türkiye var. Bölgesinin en büyük sanayi gücü olan Türkiye, Çin'den İtalya'ya uzanan geniş coğrafyada en büyük serbest piyasa ekonomisidir" dedi. İpek Yolu güzergâhının üzerinde bulunan ülkelerin küresel ekonomik sisteme entegrasyonunun güçleneceğini belirten Vardan, demiryolları ve otobanlar ile Pasifik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz üzerinden Avrupa'ya bağlanacağını belirterek, yeniden refah ve istikrar yaratmaya başlayacağını söyledi. Türkiye'yi ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in "Türkler ve Çinliler Tarihi Ortak Yazmış bir millet" sözüne atıfta bulunan Vardan, "Gelin, tekrar beraber tarih yazalım. Tarihi bu sefer Asya Steplerini demir yolları ile aşarak Avrupa'da, Afrika'da, Balkanlar'da, Kafkasya, Ortadoğu'da Lira ve Yuan'la yazalım" dedi.

Shanghay Belediyesi Ticaret Komisyonu Genel Direktörü Shang Yuying, Şanghay'ı  bir pencere gibi, Çin'i dünyaya açılan reformlardaki büyük başarılarının bir numunesini sergilemekte olduğunu söyledi. Şanghay'ın meşhur ve başarılı üniversiteleri, teknolojik innovasyon aktiviteleri, uluslararası film ve sanat festivaller, moda haftası ve büyük markaların kültürel aktivitelerinin uluslararası etkisinın artmakta olduğunu belirten Yuying, Şanghaylı firmaların İpek Yolu ülkelerinde pazarlama bağlantıları için teşvik edeceklerini söyledi.  İpek Yolu ülkeleri ve bölgelerinin de Şanghay'da ihraç malları için bir merkez kurmalarını ümit ettiklerini söyleyen Yuying, karşılıklı olarak ticari fuarları ve toplantıları destekleyerek, ticaret ölçeğini genişletmek için çalışacaklarını vurguladı.

DEİK/Türkiye - Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Necati Abacıoğlu,  Çin ile ticari ilişkilerin ithalat ağırlıklı bir gelişim sergilediğini söyledi. 2014 yılı itibari ile 24.6 milyar dolara ulaşan ticaret hacmiyle Çin'in, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri hâline geldiğini söyleyen Abacıoğlu, Çin'in Dünya ekonomisine yön verdiğini belirtti ve Çin'in ağırlığını daha derinden hissettirdiğini vurgulayarak, 2011 yılında yürürlüğe koyduğu 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın da etkisiyle yabancı yatırımlara daha çok açıldığını söyledi. Türk firmalarının Çin'de daha fazla iş ve yatırım yapması için önemli fırsatların bulunduğunu belirten Abacıoğlu, forumun Türkiye'nin Çin ile ikili ekonomik ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı sağlamasını dilediğini söyledi.

Forumun açılış konuşmalarının ardından, 23 Ekim 1989 tarihinde Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan "Ekonomik İş Birliği" anlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla; Şanghay Ticaret ve Sanayi Odası  ile DEİK arasındaki "Mutabakat Zaptı (MOU)", Şanghay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Wang Xinpei ve DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan tarafından imzalandı. 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Çin Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Çin'e yapılan ihracat: 2.862 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Çin'e ihraç ettiği başlıca kalemler: Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar, krom cevherleri ve konsantreleri, boratlar; peroksiboratlar, kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri. 

Türkiye'nin Çin'den  yaptığı  ithalat: 24.918 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği başlıca kalemler: Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüşt, sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parça, sentetik filament iplikleri.

Toplam dış ticaret hacmi:  27.780  milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -22.056 milyar dolar (2014)