DEİK İŞ ADAMLARI HEYETİ, LÜBNAN’DA YATIRIM VE TİCARETİ GELİŞTİRMEK İÇİN RESMİ TEMASLARDA BULUNDU

DEİK İŞ ADAMLARI HEYETİ, LÜBNAN'DA YATIRIM VE TİCARETİ GELİŞTİRMEK İÇİN RESMİ TEMASLARDA BULUNDU

Türkiye-Lübnan İş Konseyi Lübnan Ziyareti, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Mehmet Habbab, İş Konseyi Başkan Yardımcısı Tevfik Öz, Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Ersin Takla, Türkiye- Suriye İş Konseyi Başkanı Ruhsar Pekcan ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 21-22 Ekim 2015 tarihlerinde Lübnan'da gerçekleşti.

Anılan ziyaret kapsamında DEİK Heyeti, Lübnan Başbakanı  Tamam Selam, Lübnan Ana Muhalefet Partisi olan Future Movement Başkanı ve Eski Başbakan Fouad Siniora,  Lübnan Ekonomi Bakanı Dr. Alain Hakim, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, T.C. Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile temaslarını gerçekleştirdi.

"Ticaret ve yatırım bölgesel barışı temin etmenin tek yolu"

Ziyaret kapsamında Lübnan Başbakanı  Tamam Selam ile gerçekleşen toplantıda DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Coğrafyamız zor bir dönemden geçiyor. Büyük bir kırılma yaşıyoruz. Bu zor dönemleri atlatmamız, barış ve istikrar kurmanın temel yolunun refah yaratmaktan geçtiğine inanıyoruz. Refahı da ancak karşılıklı yatırım ve ticaret ile sağlayabiliriz"  dedi.  Türkiye ve Lübnan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Lübnan tarafında meclis onayından geçmesi ve yürürlüğe girmesinin iki ülke arasındaki ticari ilişkilere önemli katkı sağlayacağını belirten Vardan, "Türkiye ve AB arasındaki Ortaklık Anlaşması imzalanmadan önce Türk işadamları çekinceliydiler; ancak anlaşma imzalanıp yürürlüğe girdikten sonra Türk ürünlerinin standardı yükseldi ve bugün Türkiye ihracatının yüzde ellisi AB ülkelerine yapılıyor" dedi.  Türkiye ve Lübnan'ın işbirliği yapmasının iki ülke iş adamlarına katkı sağlayacağını belirten Vardan, Türkiye-Lübnan İş Konseyi'nin çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.   İş Konseyinin iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini artırmak için iş çevreleri arasında köprü görevi gördüğünü belirten Vardan, daha fazla ekonomik işbirliğinin gelişmesi  ve çift taraflı İş Konseyi'nin yeniden yapılandırılması için DEİK ve ICC Lübnan arasında Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını söyledi. Vardan, PPP konusunda Türkiye'nin tecrübesinden faydalanılabileceğini söyleyerek, ayrıca başta Afrika'da yaşayan Lübnanlı işadamları  olmak üzere Lübnan diasporası ile işbirliği yapılabileceği gündeme getirdi.

Türkiye-Lübnan İş Konseyine ve iki ülke iş adamlarına yapacakları ortak projeler için tam destek veren Başbakan Tamam Selam, bölge ve Lübnan'ın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.  Türkiye'nin büyüyen bir güç olduğunu belirten Selam, Türkiye'nin bölgede bir başarı modeli olduğunu söyledi. 

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan'da devam eden politik anlaşmazlıklar nedeniyle meclisin fonksiyonlarını yerine getiremediğini söyleyerek, Türkiye ve Lübnan arasında STA'nın onaylanması  için destek vereceğini  belirtti. Lübnan diasporası ile Türk işadamlarının  ve hatta Türk diasporasının birlikte işbirliği yaplarının gündeme geldiği toplantıda Berri, Fildişi sahilinde Lübnanlı işadamları tarafından yapılan yatırımların 40 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Ekonomi Bakanı Dr. Alain Hakim, Lübnan'da başta yenilenebilir enerji olmak üzere enerji sektöründe ve su yönetiminde önemli işbirliği fırsatlarının mevcut olduğunu söyledi. Türk firmalarının Lübnan'ı bölgesel bir merkez olarak kullanabileceklerini belirten Hakim, PPP projelerinin ekonomik bir öncelik olduğunu söyledi.

Ziyaret kapsamında ICC Lebanon ev sahipliğinde gerçekşen Çalışma Yemeği'nde DEİK ile ICC Lebanon arasında karşılıklı İş Konseyi'nin yeniden canlanması için Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye- Lübnan  Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Lübnan'a yapılan ihracat: 468 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

Türkiye'nin Lübnan'a ihraç ettiği başlıca kalemler: Mücevherci eşyası ve aksamı, tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigaralar, ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamuller, boş ilaç kapsülü mühür güllacı, pirinç, binek otomobilleri, balıklar.

Türkiye'nin Lübnan'dan yaptığı  ithalat: 47 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

Türkiye'nin Lübnan'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları, difosfor pentaoksit, fosforik asit ve polifosforik asitler, altın, tabii kalsiyum fosfatlar, tabii aluminyum kalsiyum fosfat ve fosfatlı tebeşir, mücevherci eşyası ve aksamı.

Toplam dış ticaret hacmi: 515 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

Dış ticaret dengesi : 421 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)