DEİK VE ENTERPRİSE IRELAND, TÜRKİYE İLE İRLANDA ARASINDAKİ TİCARETİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI

DEİK VE ENTERPRİSE IRELAND, TÜRKİYE İLE İRLANDA ARASINDAKİ TİCARETİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI

DEİK ve Enterprise Ireland, Türkiye ile İrlanda arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi  amacıyla  işbirliği  anlaşması  23 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul'da imzaladı. Anlaşmanın imza töreninde İrlanda'nın Diaspora ve Ülke Dışı Kalkınma Yardımlarından Sorumlu Devlet Bakanı Joe McHugh T.D., DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yircalı, DEİK Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı M. Hakan Karaalioğlu, Enterprise Ireland Türkiye Direktörü Jonathan Ryan, Enterprise Ireland SEMEAI Bölge Direktörü Joe Breslin ve her iki ülkenin iş dünyası temsilcileri yer aldı.

İrlandalı şirketlerin dünya pazarındaki gelişme ve büyümelerine yönelik çalışmalar yürütmekte olan Enterprise Ireland ile DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) arasında mutabakat anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşma ile, Türkiye ve İrlanda arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin yükseltilmesi hedefleniyor. Anlaşmanın imza töreni İrlanda'nın Ülke Dışı Kalkınma Yardımlarından Sorumlu Devlet Bakanı Joe McHugh T.D., DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, DEİK Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı M. Hakan Karaalioğlu, Enterprise Ireland Türkiye Direktörü Jonathan Ryan, Enterprise Ireland SEMEAI Bölge Direktörü Joe Breslin ve her iki ülkenin önde gelen iş adamlarının katılımıyla gerçekleşti.

İrlandalı Bakan Joe McHugh T.D. işbirliği anlaşmasının imza töreninde şunları söyledi: "İrlanda ve Türkiye, köklü ticari ilişkilere sahip iki ülke. Bugün itibariyle ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ticaret hacmi yaklaşık olarak 1,3 milyar Avro seviyesinde. Türkiye'de pek çok sayıda İrlandalı firmanın faaliyet göstermesinden ve istihdam yaratmasından ötürü mutluluk duyuyoruz. Enterprise Ireland ile DEİK arasında imzalanan mutabakat anlaşmasını ticari işbirliğimizin çok önemli bir aşaması olarak değerlendiriyor ve bu anlaşmanın gelecek yıllarda her iki ülke için de son derece olumlu getirileri olacağına inanıyorum."

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı ise "Her ne kadar Türkiye ve İrlanda coğrafi olarak birbirinden uzak olsa da, iki ülke her zaman yakın temas içerisinde oldu. Karşılıklı ilişkilerimiz 1990'lı yıllarda ivme kazandı. İnsanlarımızın refahı için yatırım ilişkilerini, sermaye akımını, turizmi, hizmet ve know-how paylaşımını artırmalıyız. Ekonomik ilişkilerimizin daha sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş olması için pek çok sektörde daha büyük potansiyel mevcut. Türkiye'deki özel sektör, Türkiye ile İrlanda arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da iyiye gitmesi için son derece istekli. DEİK çatısı altındaki Türkiye-İrlanda İş Konseyi de 1994 yılından beri bu amaçla çalışıyor. DEİK ile Enterprise Ireland arasında imzalanan bu işbirliği  anlaşması, iş insanlarımızın doğrudan iş ilişkileri oluşturmasına destek sağlayacak ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ve uluslarımız arasındaki dostluğun güçlenmesine katkıda bulunacaktır." dedi.

DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı M. Hakan Karaalioğlu şunları ifade etti: "DEİK olarak uzun süredir işbirliği içerisinde olduğumuz Enterprise Ireland ile imzaladığımız bu işbirliği anlaşmasının önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Bu anlaşmanın, ekonomik anlamda güçlü ilişkiler kurulmasının ötesinde, kültürel bağların kuvvetlenmesini sağlayacağına inanıyorum. Her iki ülke ortak hatıralara sahip ve her iki kültür de halihazırda çeşitli yönlerden birbirine bağlanmış durumda. Yapmamız gereken en önemli şey iki ülke insanlarını daha sık bir araya getirmek ve birbirlerini tanımalarını sağlamak. Ancak bu sayede ekonomilerimizin gelişmesine katkıda bulunabiliriz."

Enterprise Ireland Türkiye Direktörü Jonathan Ryan şunları söyledi: "Enterprise Ireland olarak İrlanda ve Türkiye'deki şirketler arasında hali hazırda varolan bağları ve dostluğu geliştirmek için çaba gösteriyoruz. 2014 yılında Türkiye ofisimizin açılmasının ardından çalışmalarımız daha da yoğunlaştı. İrlanda ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin yüzde 32 oranında artması cesaret verici; bu durum teknoloji sektörünün ticaretteki gücünü de yansıtıyor. Aynı şekilde Türkiye'den yapılan ihracatta da güçlü bir performans söz konusu ve bu alandaki gelişmeler, Türkiye'nin mükemmel üretim altyapısı üzerinde yükseliyor. Bugün imzaladığımız mutabakat anlaşması için DEİK'e teşekkür ediyorum. DEİK gibi deneyimli bir kurumla birlikte çalışmanın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da yoğunlaşmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."