ENERJİ ALANINDA YATIRIM FIRSATLARININ KONUŞULDUĞU ÇALIŞTAY, İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Enerji çalıştayı, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Süreyya Yücel Özden ev sahipliğinde Global Resources Partnership Başkanı Mehmet Öğütcü'nün katılımı ile  26 Ocak 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye'nin doğu ile batı arasında bir köprü olduğunu belirterek, Türkiye'de 2023 yılına kadar enerji sektörünün ihtiyaç duyacağı yatırım tutarının yaklaşık 120 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi. Vardan,  yatırım hedeflerinin değerlendirilebileceği kaynakların harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Enerji Borsasının kurulması ile İstanbul'un enerji merkezlerinden biri olacağını umut ettiğini belirten Vardan, "Bugün Afrika'da 620 milyon insanın elektriğe ulaşım imkanı yok. Komşu coğrafyalarda kamu ve özel sektör koordinasyonu ile yatırımlar yapılmasını istiyoruz. Afrika'nın kalkınması enerjinin hayatlarının bir parçası haline gelmesi ile olabilir. Afrika'daki ilgili bölgelere 25 milyar dolar enerji yatırımı yapılması gerekiyor. Çalıştayda ortaya çıkacak bulguların, enerji sektörüne olumlu olarak yansıyacağını düşünüyoruz" dedi.

DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Süreyya Yücel Özden, uygarlığın temelinin enerji olduğunu söyledi. Özden, "Çalıştay'da yurtdışında sektörde varolan fırsatlar ve Türk enerji özel sektörünün bu fırsatlarla örtüşen, öne çıkan güçlü yönlerini tartışacağız. Çalıştayın, firmalarımız ve enerji sektörüne faydalı olması temennimizdir. Enerji Konseyi 2013'te kuruldu. Konsey kurulduğundan beri, enerji alanında sektöre dinamizim eklemek için hedeflerimize dönük olarak durmadan çalışıyoruz. Ülkemizin enerji arz yelpazesini zenginleştirmek ve kalkınmasını desteklemek için enerji yatırımlarını hem yurt içinde hem de yurt dışında geliştirmemiz önem taşıyor." dedi.  

Global Resources Partnership Başkanı Mehmet Öğütcü, Türkiye'nin küresel güç ve bölgesel lider olmak iddiasını gerçekleştirmesinde enerjinin olmazsa olmaz bir bileşen olduğunu söyledi. Enerjide oyun, oyuncular ve kuralların değiştiğini belirten Öğütçü, petrol fiyatlarındaki gelişmeler, jeopolitik güç kaymaları, yatırımlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin enerjide bağımsızlığı, talep manzarasının değişmesi, yeni üreticilerin (Mozambik, Angola, Arktik Bölgesi gibi) piyasaya girişi gibi sebepler nedeniyle Türkiye'nin enerji politikalarını belirlerken risklerden kaçınması ve Türkiye'nin enerji üssü (hub)olması "soft power" kullanması gerektiğini söyledi. "Türk Akımı Projesi"nin Türkiye için önemli bir fırsat olabileceğine vurgu yapan Öğütçü, Türkiye'nin AB ve ABD ile istişareleri ihmal etmeden kendi çıkarlarını da gözeterek hareket etmesi gerektiğini belirtti. Öğütcü, "Türkiye'nin 2023 hedefleri için ne yapması gerekir derseniz, önerim 5 tane 10 milyar doları aşmış sermayesi olan enerji şampiyonları yaratması gerekir derim. Bu şirketler, devletin stratejik desteğini alarak, siyasi olarak ve riskleri bertaraf ederek hareket etmeli" dedi.

Toplantıda ayrıca "Küresel Piyasalardaki Enerji Yatırım Fırsatları (Bölgesel/Tematik Analiz) ve Yurt Dışına Açılmak İçin Finans Modellerine Bakış" ve "Türkiye Enerji Şirketleri Yurtdışı Yatırım Fırsatlarını Nasıl Değerlendirebilir ve Özel Sektör İçin Nasıl Bir Yol Haritası Çizilebilir? Deik  Enerji İş Konseyi Süreçte Nasıl Katkı Sağlar?" konulu paneller gerçekleşti.