GÜRCİSTAN-TÜRKİYE-AZERBAYCAN ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu (TAG İF) Dördüncü Toplantısı, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili,  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Kvirikaşvili, Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şahin Mustafayev'in katılımı ile Gürcistan Ulusal Yatırım Ajansı DirektörüGeorgi Pertaia'nın moderatörlüğünde 6 Mart 2015 tarihinde Batum'da gerçekleşti. 

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Tuğrul Erkin, Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Cengiz Gül ve 350'den fazla katılımcı yer aldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, forumların daha sık yapılması gerektiğini söyledi. Bir forumun da yakın zamanda Türkmenistan'da yapılabileceğini belirten Zeybekci, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'ın birlikte dördüncü ülkelerde işbirliği yaparak,  ortak projeler üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.  Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan arasındaki üçlü ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyelerine ulaşması gerektiğini belirten Zeybekci, "Ekonomideki sınırları kaldırarak ortak çalışma içinde olmamız lazım" dedi.  İlişkilerin ekonomik zemine oturması ile beklentilerin daha da kolay karşılanabileceğini vurgulayan Zeybekci, bu coğrafyadaki İpek Yolu'nun  gelecek 3-5 yıllık dönemde yeniden canlanacağını söyledi. Hazar Denizi'nin üç ülkeyi birleştiren bir konuma geleceğini belirten Zeybekci,  üç ülke arasında özellikle enerji ve ulaşım alanlarındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Türkiye'nin, Azerbaycan ve Gürcistan'ın "gerçek dostu ve stratejik ortağı" olduğunu söyledi. Forumun ülkeler arasındaki ilişkileri ve işbirliğinin daha da derinleşmesine fırsat vereceğini belirten Garibaşvili, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın yatırım potansiyelinin büyük olduğunu söyledi. Garibaşvili sözlerine şöyle devam etti: "Gürcistan olarak, Türkiye ve Azerbaycan ile iş yapmaya her zaman hazırız. Hükümetimiz, ekonomimizin geliştirilmesi için yatırımcılara gereken yardımı yapmak için çaba gösteriyor. İşadamlarını ülkemize çekmek için yatırım alanlarını cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Gürcistan'ın kapısı size her zaman açıktır. Gürcistan'da iş alanları şeffaf,  tehlikesiz ve tarafsızdır."

Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Kvirikaşvili, ülke halklarını birbirine daha da yakınlaştıracak, ekonomik ortaklık çerçevesinde birçok projenin olduğunu söyledi. Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'de ticareti teşvik etmenin önemli olduğunu söyleyen Kvirikaşvili, üç ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin örnek teşkil ettiğini ve alternatifinin olmadığını belirtti. 

Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şahin Mustafayev, forumda 350'den fazla katılımcının olduğunu belirterek, ilginin büyük olduğunu söyledi.   Mustafayev, "Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu inşası gibi birçok stratejik proje gerçekleştirildi. Yakın zamanda Güney Gaz Koridorunu da hayata geçireceğiz. Bunlar çok önemli projeler, Avrupa ülkelerinin enerji ihtiyacını karşılaması bakımından büyük öneme sahip" dedi. Mustafayev, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin birbirleri arasındaki işbirliğini artırarak devam ettirmesi gerektiğini belirtti. 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye- Azerbaycan Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Azerbaycan'a yapılan ihracat: 2.876 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Azerbaycan'a ihraç ettiği başlıca kalemler: diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları, demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelik, mücevherci eşyası ve aksamı, bomba, torpido, mayın, güdümlü mermiler vb harp mühimmatı vb aksam ve parçaları

Türkiye'nin Azerbaycan'dan yaptığı  ithalat: 291 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Azerbaycan'dan ithal ettiği başlıca kalemler: petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, işlenmemiş aluminyum, etilen polimerleri, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, asiklik hidrokarbonlar

Toplam dış ticaret hacmi:  3.167 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : 2.585 milyar dolar (2014)

 

Türkiye- Gürcistan Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Gürcistan'a yapılan ihracat: 1.444 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Gürcistan'a ihraç ettiği başlıca kalemler:  demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelik, demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller, plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları, hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya

Türkiye'nin Gürcistan'dan yaptığı  ithalat: 233 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Gürcistan'dan ithal ettiği başlıca kalemler: azotlu mineral veya kimyasal gübreler, demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası, elektrik enerjisi

Toplam dış ticaret hacmi:  1.677 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : 1.212 milyar dolar (2014)