MEKSIKA-TÜRKİYE İŞ FORUMU, MEKSİKA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

MEKSIKA-TÜRKIYE İŞ FORUMU, MEKSİKA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye-Meksika İş Forumu, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo Villarreal katılımı ile  DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkanı Albert Saydam ev sahipliğinde 12 Şubat 2015 tarihinde Meksika'da gerçekleştirildi.       

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye ve Meksika'nın tarihsel geçmişleri  ve coğrafi konumlarıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında stratejik önemi olduğunu söyledi. Türkiye ve Meksika'nın G-20 üyesi olduğunu belirten Vardan, iki ülkenin de yeni küresel güç mimarisinin dinamik iki aktörü olarak bölgelerinde yıldız gibi parladığını söyledi. Türkiye ve Meksika'nın aralarında tesis edecekleri ortaklık ile küresel düzen içindeki ağırlıklarını artacağını vurgulayan Vardan sözlerine şöyle devam etti: "1,6 trilyon Amerikan dolarındaki  ekonomik büyüklüğü ve 700 milyar doları aşan dış ticaret hacmi ile Latin Amerika'nın ikinci büyük ekonomisi olan Meksika bizler için vazgeçilmez bir pazardır. İki ülke olarak küresel eğilimleri iyi okuyup, fırsatları daha iyi değerlendirerek, ekonomik ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere çıkarabiliriz. İki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülebilir olması için ekonomik ilişkilerin sadece karşılıklı ticaret olarak sınırlamayıp karşılıklı yatırım ilişkilerini canlandırmalı, sermaye ve insan hareketliliğini daha üst seviyelere çıkarmalıyız." 

İki ülkenin sunmakta olduğu iş fırsatlarının karşılıklı olarak  şirketlerin radarına girdiğini belirten  Vardan, iki ülke arasındaki 12 bin kilometreyi kısaltmak için iki konunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: "Birinci konu iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması (STA). İkinci konu ise iki ülke arasında direkt uçak seferlerinin başlaması. İki ülke arasında müzakereleri devam eden serbest ticaret anlaşması ile ekonomik ilişkileri daha ileri seviyelere çıkaracaktır. Bu iki meselenin çözülmesi bizleri uzaktaki iki komşu haline getirecektir."

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı) 

Türkiye ile Meksika arasındaki ticaret, coğrafi uzaklık, nakliye masraflarının yüksekliği, kolay bozulabilir ürünlerin taşınmasındaki zorluklar, iki ülkenin de benzer üretim ve ihracat portföyüne sahip olması ve Türkiye'nin AB pazarına, Meksika'nın ise ABD pazarına odaklanması nedeniyle düşük hacimde seyretmiştir. Türkiye'nin Meksika'nın 2013 yılı ihracatında ve ithalatında 39. sırada olması, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Meksika ile Türkiye'nin ikili ticaretine ilişkin veriler incelendiğinde; bu ülkeye ihracatımızın yıllar itibarıyla dalgalı bir seyir izlediği ve 2009 yılında küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerinin ikili ticaret verilerine de yansıdığı görülmektedir. Nitekim aynı yıl Meksika'ya ihracatımız yüzde 39 azalmıştır. 2013 yılında Meksika'ya ihracatımızın yüzde 16 artışa karşılık ithalatımızın yüzde 15 arttığı, böylece iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,2 milyar Dolar seviyelerine yükseldiği görülmektedir. 2014 yılında ise Meksika'ya ihracatımızda yüzde 31 artış yaşanırken bu ülkeden gerçekleştirilen ithalattaki yüzde 6 azalmanın etkisiyle ülkemiz aleyhindeki dış ticaret açığının yüzde 17 azaldığı görülmektedir.

Türkiye'deki Meksika yatırımları 100 milyon doları buluyor. En büyük yatırımları ise Samsun'daki Mısır işleme tesisidir. Türkiye'nin  Meksika'da otomotiv yan sanayi yatırımı var. Meksika'da Türk yatırımlarının tutarı 250 milyon doları buluyor.

Türkiye- Meksika  Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Meksika'ya yapılan ihracat: 312  milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Meksika'dan 2013 yılında ithal ettiği ürünler arasında otomobil yüzde 36,5 pay ve yüzde 56 ithalat artışı ile yine ilk sırada yer almıştır. Petrokimya ürünleri, telli telefon için elektrikli cihazlar, buğday, tıp, cerrahi, dişçilik ve veterinerlik aletleri, titanyum boya pigmenti, propilen, suni lif demetleri, elektrik devreleri ve kara taşıtları aksamı 2013 yılında Meksika'dan ithal edilen diğer başlıca ürünler olmuştur.

Türkiye'nin Meksika'dan yaptığı  ithalat 945 milyon dolar (2014)

2013 yılında Meksika'nın tarım ve gıda ürünleri ithalatında 44. sırada yer alan Türkiye'nin bu ülkeye tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde  63'ünü işlenmemiş tütün, yüzde 13'ünü fındık, yüzde  6'sını kuru kayısı, yüzde  4'ünü çikolatalı mamuller oluşturmaktadır. Konserve edilmiş sert kabuklu meyveler, baharat karışımları, bisküvi ve gofretler ve zeytinyağı ise Meksika'ya 2013 yılı ihracatımızda öne çıkan diğer tarım ve gıda ürünleridir. 2013 yılında Meksika'ya ihracatımızın yüzde 5,4'ünü tarım ve gıda ürünleri oluşturmuştur.

Toplam dış ticaret hacmi: 1.257 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -633 milyon dolar (2014)