TÜRKİYE İLE AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNDE İLERLİYOR

TÜRKİYE İLE AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNDE İLERLİYOR

Afrika Günü Sempozyumu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Fas Büyükelçisi Lotfi Aouad ve Ankara'daki 30 Afrika ülkesinin Büyükelçilerinin  katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-Afrika Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın ev sahipliğinde 25 Mayıs  2015 tarihinde Ankara'da gerçekleşti.

Fas Büyükelçisi Lotfi Aouad,  Afrika gününün kutlanmasının Afrikalılar için neşe ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Bağımsızlık hareketinden bugüne 50 yıl geçtiğini belirten Aouad,  Afrika'da önemli birtakım gelişmeler bulunduğunu söyledi. Afrika kıtasının genelinde iyi bir yönetişimin olduğunu belirten Aouad, her ülkenin kendi çapında geliştiğini,  bölgesel ve alt bölgesel bölünmelerin olduğunu söyledi. Geleceğin kurulması için istikrara ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Aouad,  kalkınmanın da bu noktada önemli olduğunu belirtti. Afrika kıtasının elindeki kaynakların umut verdiğini vurgulayan Aouad,  2000'li yıllardan itibaren dünyanın diğer yanı ile gerçekleşen ticaretin yüzde 200 artığını söyledi. Afrika'nın  dost ülkeleri arasında Türkiye'nin öncelikli yer aldığını belirten Aouad, Türk yatırımcıları Afrika kıtasında yatırım yapmaya davet etti. DEİK'in Afrika'nın gelişme sürecine, bir çok ülkede temsilcilikler kurarak destek verdiğini belirten Aouad, sadece kamu değil özel sektörün de bu ortaklık içerisinde olması gerektiğini vurguladı. Afrika'daki kalkınma ve yatırım olanaklarını toplantıda bulunan temsilcilerin sunacağını söyleyen Aouad, finans ve yatırım kaynaklarının artırılarak sürdürülmesinin ve kamu özel sektör ortaklıklarnın kurulmasının gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Türkiye-Afrika ortaklığına  Afrika Günü Sempozyumunun entelektüel bakımdan katkıda bulunacağına inandığını söyledi. Afrika kıtasının doğal kaynakları ile dikkat çektiğini belirten Aydın,  Afrika kıtasındaki nüfusun 21. yüzyılda daha büyük rol oynayacağını söyledi. Afrika'nın açlık, özel sektörün zayıflığı, elektrik-su alt yapısının ve hizmet sektörünün yetersizliği ile ilgili sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu söyleyen Aydın, Afrikalıların bu sorunlara karşı giderek bilinçlendiğini belirtti. Sahra Altı Afrika'da 2015 yılı sonuna kadar bir büyükelçiliğinin daha açılacağını söyleyen Aydın, Türk Hava Yollarının 40'ın üzerindeki uçuş sayısının 50'ye ulaşacağını belirtti.  2013 yılından önce Türkiye'ye gelen Afrikalı sayısı yüz yetmiş bin iken 2014 yılında bu sayının  770 bine çıktığını belirten Aydın, dış ilişkilerin sadece ekonomik ve finans alanında olmadığını turizm sektörünün de ilişkiler açısından önemli olduğunu vurguladı.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye'nin, kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm dünya coğrafyası ile  iş yaptığını belirterek, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında yer aldığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun hemen ardından, 1926 yılında  dönemin Afrika'daki tek bağımsız ülkesi Etiyopya'nın başkenti Adiss Ababa'ya elçilik açtığını belirten Vardan,  bu girişimim Afrika'nın Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin  Afrika'daki büyükelçilik sayısınının 12'den 39'a çıktığını belirten Vardan,  Türkiye'nin, son 10 yıldır Afrika'ya kararlı bir şekilde uyguladığı açılım politikasının genişleyerek devam ettiğini söyledi. Afrika'nın zenginleşebilmesi için dünyanın tüm bölgeleri ile ticaret yapması ve daha çok yabancı yatırım çekmesi gerektiğini söyleyen Vardan,  "Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinin de Türkiye ve Afrika'nın ortak menfaati olduğu kanaatindeyiz" dedi. Türkiye ve Afrika arasındaki ortaklığın sağlam temeller üzerinde ilerlememesi zamanının geldiğini belirten Vardan,  Afrika ile eşit ortaklığa dayalı yeni bir işbirliği modelinin tesis edilmesinin istendiğini vurguladı. Türk özel sektörünün Afrika'da diğer ülkelerin yaptığı gibi askeri üsler değil, ekonomik üsler kurulmasının yanında olduğunu vurgulayan Vardan, Türkiye'nin Afrika Kıtası ile ekonomik ilişkilerin  gelişmesi ve Afrika'nın sunduğu fırsatları değerlendirilebilmesi için bankacılık hizmetleri ve yük taşımacılık sisteminin geliştirilerek, radikal iyileşmenin sağlanması gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen  "Türkiye için Afrika'da Yatırım ve  İş Fırsatları" paneli, Emekli Büyükelçi Numan Hazar moderatörlüğünde, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Vika M. Khumalo,  Gana Büyükelçisi İbrahim Abass, Güney Sudan Büyükelçisi Majok Guandong Thiep, Tunus Büyükeçisi Mohamed Salah Tekaya, İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlandırma Komisyon Başkan Yardımcısı Zeki Güvercin ve DEİK Türkiye-Afrika Koordinatör Başkanı Tamer Taşkı'ın katılımları ile gerçekleşti.