TÜRKİYE-MALİ İŞ KONSEYİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

TÜRKİYE-MALİ İŞ KONSEYİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI 

Türkiye-Mali İş Forumu, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Ebubekir Kitta, Mali Dışişleri, Afrika Bütünleşmesi ve Uluslararası İşbirliği Bakanı  Abdoulaye Diop, Mali Yatırımların ve Özel Sektörün Teşviki Bakanı Me Mamadou Gaoussou Diarra, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Tiéman Hubert Coulibaly ve T.C. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde 4 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Ebubekir Kitta, Türkiye ile olan dostluk ilişkilerine vurgu yaptı. Mali'deki enerji açığının kendilerini endişelendirdiğini belirten Kitta, Malili iş adamlarının kalkınmanın bel kemiği olduğunu belirterek kendilerine seslendi: "Şirketlerinizin başında, sanayinin kaptanları olun. Türkiye'de olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Malili iş adamları olarak onlardan ilham almalısınız" dedi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Mali ile yüzyıllardır süren karşılıklıkültürel bağların bulunduğunu hatırlattı. Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana Mali ve Afrika ile ilişkilerin sürdüğünü belirten Yılmaz, Türkiye'de henüz Batılı ülkelerin büyükelçilikleri açılmamışken, Mali Büyükelçiliği'nin varolduğunu söyledi. Türkiye'nin son 10 yılda Afrika ilişkilerine önem atfettiğini söyleyen Yılmaz, "Küresel kriz ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen ihracatımız artmaya devam ettiyse bunda politikalarımızın ciddi rolü olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Mali ile mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmanın temel önceliklerden biri olduğunu belirten Yılmaz, Mali'nin arazilerin çok az kısmının sulu tarımda değerlendirildiğini söyledi.  Mali'nin gelişmekte olan bir ülke olarak, altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarında gelişime ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Yılmaz, "Mali, Türk müteahhitlik sektörünün bu anlamda ciddi katkılar vereceği bir ülke. Mali'deki ABD Büyükelçiliği binasını bir Türk firması  inşa etti" dedi. Mali ile serbest ticaret yapılmasını istediklerini vurgulayan Yılmaz, "Malili yetkililerle bu konuda çalışma yapma arzumuz var. Ticaretimiz bununla üst noktaya gidecektir. Yatırımlarda hukuki altyapıyı güçlendirmemiz gerekiyor. Yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşması bu konuda kritik öneme sahip. Önümüzdeki dönemde hızlı şekilde bu anlaşmanın sonuçlandırılmasını arzu ediyoruz" dedi. "Bugün Mali İş Konseyi'nin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalanacak. Bunun da hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz" diyen Yılmaz, ticari ilişkilerin resmi kanallarla ve herkese açık şekilde yapılmasının önemine dikkat çekerek, DEİK çerçevesinde ve meşru zeminde gerçekleştirilecek ilişkilerin her iki ülkeye de katkıda bulunacağına inandığını söyledi.

Mali Yatırım ve Özel Sektör Bakanı Mamadou Gaoussou Diarra, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin canlı olduğunu söyledi.  Özel sektörün dinamizmini vurgulayan Diarra, Türkiye ve Mali'nin işbirliği potansiyeli olduğunu, iki ülkenin cumhurbaşkanının da bu işbirliğini geliştirme arzusunda olduklarını söyledi. İki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için birçok şey yapılabileceğini belirten Diarra, "Türk işadamları Mali'de yatırım yapmak istiyorsa Mali'nin bir çok çekici tarafı var ve garantiler de sağlıyor. Tarım alanında 1 milyon hektardan fazla ekilebilir toprağımız var. Hayvancılık, madencilik açısından da ülkemiz çok zengin. Sanayi ve inşaat malzemelerinde de büyük bir potansiyelimiz olduğunu söylemek istiyorum." dedi. Diarra, 2018 yılına kadar büyümelerinin çift haneli olacağı öngörüsünde olduğunu söyledi.

 

Mali Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mamadou Tieny Konate, "Biz bugün bir anlaşma protakolü  imzalayacağız. Bizim size gerçekten güven ve kalkınmayı sağlayan yatırımlar sunmamız gerekiyor" dedi. Konate sözlerine şöyle devam etti: "Enerji konusu bizim gelişmemizi engelleyen bir konudur. Bunu çok hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor"  Bugün aramızda Mali'nin önemli şirket Ceo'larının yer aldığını söyleyen Konate, "Uluslararası tecrübemiz olduğu için önümüzdeki tüm fırsatları değerlendirebileceğimizi düşündük" dedi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, "DEİK olarak faaliyetlerimizi iş konseylerimiz aracılığıyla yürütüyoruz. DEİK çatısı altında faaliyet gösteren 121 iş konseyi bulunmaktadır. Faaliyetlerimiz, son 10 yıldır devletimizin takip ettiği "Afrika'ya Açılım Politikası"ndan, artık "Afrika Ortaklık Politikası" sürecine girdi.Bu süreçte, Afrika ile tüm alanlarda ve her seviyede ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu güçlendirmekteki önemli noktalardan birisi de, sadece almaya ya da satmaya odaklı değil, kazanımlarımızı ortak olarak oluşturma fikridir" dedi. 

Türk büyükelçilikleri açılan ülkelerde DEİK'in  de iş konseyi kurmayı amaçladığını söyleyen Olpak, "Bu anlayışla, bugün DEİK ve Mali Ticaret ve Sanayi Odası arasında Türkiye-Mali İş Konseyi kuruluş anlaşmasını imzalayacağız. İş Konseyimiz, sizlerin desteğiyle, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerimizin daha ileri seviyelere çıkarılması için, çeşitli projeleri hayata geçirecek" dedi. Olpak sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın birçok ülkesinde enerji projeleri hayata geçiren şirketlerimiz, kamu-özel sektör işbirliği anlayışı ve uluslararası finans kuruluşlarının desteği ile, Mali'de de enerji projeleri rahatlıkla hayata geçirebilir. Mali'de 1 milyon hektar ekilebilir arazide tarım projelerini hayata geçirebiliriz. Dünyanın ikinci büyük müteahhitlik gücü haline gelen Türk müteahhitlik sektörü olarak, Mali'nin ihtiyaç duyduğu altyapı projelerini de hayata geçirmeye hazırız."

Toplantının sonunda Türkiye-Mali İş Konseyi Kuruluş Mutabakat Zaptı imzalandı.

 

Ek bilgiler: 

Türkiye-Mali Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

 

Türkiye'den Mali'ye yapılan ihracat: 34 milyon dolar (2014)

Başlıca ihracat kalemleri:  Altın % 79,5; Pamuk %8,2; Canlı hayvan %4,9; Gübre %1,6; Kazanlar, mekanik cihazlar %1,1

Türkiye'nin Mali'den yaptığı  ithalat 10 milyon dolar (2014)

Petrol ve türevleri %22; Kazanlar, mekanik cihazlar %10; Motorlu kara taşıtları %8,3; Taş, alçı, çimento %8,1; Eczacılık ürünleri %4,7

Dış ticaret hacmi: 43 milyon dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : 24 milyon dolar (2014)