SONUÇ RAPORLARI

SONUÇ RAPORU: DEİK EU TALKS: THE GEOPOLİTİCAL FUTURE OF EUROPE
PRESENTATION: INVEST IN SUSTAINABLE FUTURE TOGETHER TURKEY-AFRICA
FİNLANDİYA BİLİŞİM SEKTÖRÜ NOTU 2020
YURTDIŞI YATIRIM ÜLKE PROFİLİ_EK_YURT DIŞI YATIRIMLAR ÜLKE PROFİLİ 2020
PORTEKİZ NİSAN 2020 BÜLTENİ