ALBORZ EYALETİ YATIRIM FIRSATLARI TANITIM KONFERANSI

 

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Kurulumuza iletildiği üzere; İran’ın Alborz Eyaleti Yetkilileri ve İran Merkez Bankası ile İran Ulusal Fonu yetkililerinin katılımlarıyla, 15 Şubat 2012 tarihinde, Ceylan Intercontinental Hotel, İstanbul’da Alborz Eyaleti Yatırım Fırsatları Tanıtım Konferansı’nındüzenleneceği belirtilmektedir.

 Bu çerçevede, adı geçen konferansa katılmak isteyen üyelerimizin 13 Şubat 2012 tarihine kadar ekteki katılım formunu doldururak DEİK’e (Faks:212 270 35 92, Email: ortadogu-korfez@deik.org.tr  ) iletmelerini rica ederiz.