ARNAVUTLUK GELECEK DÖNEM İHALELERİ VE ÜLKE BİLGİ NOTLARI

T.C. Tiran Ticaret Müşavirliği tarafından, Arnavutluk'ta önümüzdeki dönem gerçekleşmesi planlanan alt yapı ve enerji projelerine ilişkin bilgi notu ve ihale bilgileri ekteki gibi iletilmiştir. Ülkedeki kamu borç oranının %68-70 civarında olduğu ve borçlanma riski artmayacak şekilde hükümetin alt yapı yatırımlarına devam edeceği ifade edilmektedir.  

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, önümüzdeki günlerde toplam 1 milyar Euroyu bulacak altyapı yatırım programına başlanacağını ifade etmiştir. Açıklamada; ulaştırma, eğitim ve sağlık olmak üzere 3 ayaktan oluşacak olan ve yerel yönetimlerle işbirliği halinde yürütülecek programın ulaştırma ile ilgili bölümünün şehirlerarası yollar, kırsal ve turizm altyapısını kapsayacağı; eğitim ile ilgili olarak 100 okulun yenilenmesinin öngörüldüğü ve sağlık alanında ise 10 adet hastane ile Fier şehrinde bir bölge hastanesinin kurulmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Başbakan Rama, altyapı iyileştirme programının ekonomik büyümeye de katkı sağlayacağını ifade etmiştir.

Tiran Belediyesi tarafından PPP modeli ile hayata geçirilmesi planlanan "Tiran Otogarı" ihalesi için 35 yıllık bir imtiyaz süresi ve EBRD tarafından finansman desteği öngörülmektedir. Ekte yer alan söz konusu ihaleye 27 Şubat 2017 tarihine kadar 310 bin avroluk güvence eşliğinde başvuru yapılabileceği belirtilmektedir. 

Enerji ve madencilik sektörüne ilişkin iletilen bilgi notları da ekte yer almakta olup ayrıntılı bilgi için T.C. Tiran Ticaret Müşavirliği ile iletişime geçilmesi rica olunur.