BELH-AFGANİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİMİ İLE TOPLANTI

Afganistan’ın kuzeyinde yer alan ve başkenti Mezar-ı Şerif olan Belh bölgesinin Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan’la sınırı bulunmaktadır. Başta tarım ve havyancılık sektörleri olmak üzere, Orta Asya’ya geçiş yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi konumunda bulunan ve canlı ekonomisinin yanı sıra, yüzyıllarca kültür ve medeniyet beşiği olarak anılan Belh, ayrıca Mevlana Celadettin Rumi’nin doğduğu yerdir.

Belh Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimini oluşturan bir işadamı heyeti ülkemizi ziyaret edecektir. Söz konusu ziyaret çerçevesinde Türk – Afgan İş Konseyi tarafından, 22 Mayıs 2012, Salı günü, 10:00  - 12:30 saatleri arasında TOBB Plaza İstanbul’da bir toplantı ve sonrasında ikili görüşmeler yapılması öngörülmektedir. 

Toplantıya katılmayı düşünen üyelerimizin ekteki katılım formunu doldurarak en geç 21 Mayıs 2012 saat 12:00’a kadar DEİK’e (H. Çağla Mazlum, tel: 0212 339 50 10, faks: 0212 270 37 84,    e-posta: cmazlum@deik.org.tr ) iletmeleri gerekmektedir.

EK 1– Heyet Listesi

EK 2– Katılım Formu