COLOMBİA INVESTMENT SUMMİT, 7 – 9 EKİM 2020

Kolombiya Ankara Büyükelçiliği tarafından Kurulumuza iletilen yazıda, 7 – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında ‘Colombia Investment Summit' etkinliğinin online olarak düzenleneceği belirtilmektedir.  Etkinlik kapsamında Kolombiya'daki yatırım fırsatlarının değerlendirileceği ifade edilmektedir. Tarımsal sanayi, ekonomi, teknoloji, enerji, altyapı, lojistik ve turizm altyapısı gibi sektörlerde online görüşmelerin ayarlanacağı belirtilmekte olup, detaylı bilgiye bağlantıdanulaşılabilmektedir.

Bu bilgiler ışığında, bahse konu etkinliğe ilişkin bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmuş olup, detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin ProColombia (Marcela Monroy Hernandez, tel: 0212 939 8695, e-posta: dmonroy@procolombia.co) ile iletişime geçmeleri rica olunur.