CUMHURBAŞKANI SAYIN ABDULLAH GÜL’ÜN GÜRCİSTAN ZİYARETİ, 5-7 MAYIS 2014

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Kurulumuza iletilen bir yazıda, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Gürcistan’a resmi bir ziyarette bulunacağı ve bahse konu ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımıza bir özel sektör heyetinin refakat etmesinin planlandığı ifade edilmiştir.
 
Söz konusu ziyarette kontenjan kısıtlaması olup, ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere TOBB- İş Bankası, Akay Şubesi (Şube Kodu: 4201) TR03 0006 4000 0024 2010 0352 58 numaralı Avro hesabına 1500,-€ (BinBeşYüz Avro) avans bedeli ödemeleri gerekmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini müteakip, bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edileceği ifade edilmiştir.

Ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin, TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde  “Hizmetler” başlığı altındaki  “Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler” bölümünde yer alan  “Gürcistan Ziyareti Özel Sektör Heyeti Başvuru Formu”nu yüksek çözünürlüklü ve  “jpeg” formatında bir fotoğraf ekleyip, eksiksiz doldurarak, avans bedelinin ödendiğini gösteren, katılımcının isminin ve “Gürcistan Ziyareti” ibaresinin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikte en geç 25 Nisan 2014, Cuma günü mesai saati bitimine kadar “gurcistan@tobb.org.tr” adresine iletmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Başvuru formunda katılımcılar tarafından belirtilen e-mail adreslerine bilgilendirme yapılacağından, genel e-mail adres (info@..com,vb.) yerine sıkça kullanılan şahsi e-mail adreslerinin verilmesinin katılımcıların yararına olacağının altı çizilmiştir.  

Katılım ücreti ve organizasyon hizmetleri, katılımcıların sayısına göre tespit edildiği, bu  itibarla, katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan katılımcıların ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, en geç 30 Nisan 2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar, TOBB’a yazılı olarak bildirilmesi kaydıyla, avans olarak yapılan ödeme iade edilebileceği ifade edilmiştir.

Türkiye ve Gürcistan vatandaşlarının iki ülke arasında nüfus cüzdanlarıyla seyahat etmelerini sağlayan düzenlemenin 10 Aralık 2011’de yürürlüğe girmesiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, her girişte 90 günü aşmayan seyahat için vizesiz ve “nüfus cüzdanı” veya geçerli pasaport ile Gürcistan’a seyahat edebilmektedir.


Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

EK: Başvuru Formu (2 Sayfa)