DEİK/TÜRK-PERU İŞ KONSEYİ PERU ZİYARETİ, 19-20 MART 2013

Sayın Üyemiz,


DEİK/Türk-Peru İş Konseyi tarafından 19-20 Mart 2013 tarihleri arasında Peru’nun başkenti Lima’ya bir ziyarette bulunulması planlanmaktadır.

1990’lı yılların başlarında hızlı kalkınma sürecine giren  Peru; hükümetin son dönemde ekonomiye olan müdahalesini azaltması, özelleştirmeler yapması ve kısıtlamaları kaldırmasıyla gittikçe liberalleşen bir ekonomiye sahiptir.

Peru hükümeti dış ticaretini çeşitlendirmek istemekte olup; bu bağlamda dış ticaret ve yatırım programının yasal çerçevesini oluşturarak uluslararası ticaret sistemine uyum sağlama çabası göstermektedir. Peru; altın, bakır gibi zengin doğal kaynaklara sahip olsa da; sanayi ürünlerinde çoğunlukla dışarıya bağımlı bir ülkedir. Bu kapsamda Peru pazarı birçok alanda Türk ihracatçıları için fırsatlar sunmaktadır.

Ekte yer alan program çerçevesinde belirtilen firma ve kurumlar ile görüşme yapmak ve Türkiye-Peru arasındaki potansiyel iş alanlarını tespit etmek amacı ile gerçekleştirilecek olan İş Konseyi ziyaretimize iştirak etmekle ilgilenen üyelerimizin; konuyla ilgili DEİK ile (Merih Kepez, 0212 339 50 38, mkepez@deik.org.tr) iletişime geçmeleri rica olunur.

Saygılarımla,


Ek: Program