GELİŞEN 8 ÜLKE (D-8) PAKİSTAN ZİRVESİ VE İŞ FORUMU, 20 KASIM 2012, İSLAMABAD

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, D-8’in kurulmasıne yönelik ilk adım, Türkiye'nin daveti ve İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Kalkınmada İşbirliği Konferansı" oluşturmuş, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yapılan Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesi ile D-8 resmen kurulmuştur.
D-8 üyeleri, tabii kaynakları, kalabalık nüfusları ve potansiyel pazarlarından ötürü kendi bölgelerinde önemli konum arz etmekte, 2011 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının  % 12’si bıu ülkelere yapılmıştır.

Bu bağlamda, T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılmasının beklendiği D-8 / 8. Zirve toplantısı marjında, 19 – 20 Kasım tarihlerinde, eş zamanlı olarak D-8 İş Forumu ile Ticaret Fuarı ve ekte dikkatlerinize programları sunulan Ticaret Seminerleri gerçekleştirilecektir. Bu yılki zirvenin en önemli özelliği D8 Örgütü’nün ilk kez bir tüzüğe kavuşacak olması ve bu kapsamda Birleşmiş Millerler nezdinde adredite bir bölgesel örgüt sıfatına kavuşacak olmasıdır.

19-21 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenecek Fuar’a; tekstil, tarım, helal gıda ve mühendislik, enerji, altyapı alanlarında firma katılacaktır. Katılımcıların İslamabad’da konaklama, havalimanından otele ve otelden havalimanına transferleri, sergilenecek ürünlerin fuar alanına taşınması, ülke pavyonlarında gerekli düzenlemelerin yapılması Pakistan Ticareti Geliştirme Konseyi (Trade Development Authority of Pakistan-TDAP) tarafından sağlanacaktır.

20 Kasım 2012’de gerçekleştirilecek ve ekte taslak programı bulunan D-8 İş Forumu (İşadamları Toplantısı), Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile Ticaret Fuarı, Ticaret Semineri ve Üye Ülkelerin Ticareti Teşvikten Sorumlu Kurum Başkanları Toplantısı etkinliklerinin eşzamanlı olarak düzenlenecektir.

Organizasyonu Pakistan Yatırım Kurulu ve Türkiye’de; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından yapılmakta olan İş Forumu’na katılmak/sunum yapmak isteyen firmalarımızın en geç  15 Kasım 2012 tarihine kadar DEİK’e (Adem Kula, 0212 339 50 83, e-posta: akula@deik.org.tr ) bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.
 

Ek -1  İş Forumu Programı
Ek -2  D8 Zirvesi Etkinlikleri Özet Tablosu