HIRVATİSTAN’DA APARTMANİ MEDENA PLC TESİSİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen bir yazıda, Hırvatistan Emeklilik Yatırım Fonu tarafından işletilen Capital Fund Plc Şirketi’nin portföyünde bulunan Seget Donji’de (Split-Dalmaçya Eyaleti) Apartmani Medena Plc tesisi için stratejik partner seçim prosedürünün başlatılmış olduğu ifade edilmekte olup özelleştirme ile ilgili bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilindiği üzere, son yıllarda Hırvatistan’da birçok turizm tesisi, devlete ait hisselerin satışı yoluyla özelleştirilmektedir. Söz konusu yatırım ile ilgilenen üyelerimizin 12 Ocak 2015 tarihine kadar “Expression of Interest” dokümanlarını HMID firmasına (e-mail: amdn@hmid.hr) iletmeleri gerekmektedir.