İMMİB AVUSTRALYA – YENİ ZELANDA TİCARET HEYETİ, 19-29 TEMMUZ 2013

Sayın Üyemiz,

İstabul Metal ve Maden İhracatçıları Birliği’nden Kurulumuza iletilen yazıda; 19-29 Temmuz 2013 tarihleri arasında Avusturalya ve Yeni Zelanda’ya elektrik, elektronik ve bilişim pazarında Türk elektrik-elektronik ve bilişim firmalarının bilinilirliğinin arttırılması ve firmalar arasında yeni iş bağlantılarının kurulması amacıyla sektörel ticaret heyeti düzenleneceği iletilmiştir.

Söz konusu Sektörel Ticaret Heyeti "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği” tebliği çerçevesinde % 50 oranında desteklenecek olup buna ilave olarak İstanbul Elektrik Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği tarafından %25 oranında ilave destek sağlanacaktır. Katılımcı firmalardan oluşan maliyetin, sadece % 25'lik kısmı tahsil edilecek ve paket program ücreti bilahare belirlenecek olup, avans olarak ödenen miktar düşülerek, ödenecek bakiye miktar katılımcılara ayrıca bildirilecektir.
Bu kapsamda, Avustralya - Yeni Zelanda Elektrik, Elektronik ve Bilişim Sektörel Ticaret Heyeti programına katılmak isteyen üyelerimizin , en geç 24 Mayıs 2013 Cuma gününe kadar ekte yer alan başvuru ve ödeme formunu eksiksiz doldurarak İMMİB’e ( İlgili Kişi: Arda Arnavutoğlu; arda.arnavutoglu@immib.org.tr ) iletmeleri gerekmektedir.


Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,


EK 1: Başvuru Formu
EK 2: Ödeme Formu