JAPONYA BAŞBAKANI SHİNZO ABE’NİN KATILIMI İLE TÜRK-JAPON İŞ KONSEYİ 20. ORTAK TOPLANTISI

 

Bilindiği üzere, 2010 yılının “Türkiye’de Japon Yılı” olarak kutlanmasının ertesinde Japonya’da yaşanan doğal afetler ile bir sene ertelenen 19. Türk-Japon İş Konseyi Ortak Toplantısı geçtiğimiz sene Mayıs ayında Tokyo’da yapılmıştır. Ortak Toplantıyı takiben yaşanan olumlu gelişmelerle Temmuz ayında “Irak’ın Yeniden Yapılanmasında Türk-Japon İşbirliği” Semineri İstanbul’da yapılmış ve gerek toplantının içeriği gerekse de ikili görüşmelerle kurulan bağlantılar ilişkilerin artmasına vesile olmuştur.

Bu gelişmelerle Japon firmalarının Türkiye pazarına olan ilgilerinin de arttığı, Japon Bankalarının İstanbul ofisleri aracılığıyla kredi kullandırılmaya başladığı gözlemlenmiştir.

Bahse konu olumlu göstergeler doğrultusunda Japonya Başbakanı Sayın Shinzo Abe’nin katılımı ile ekli dosyada taslak programı yer alan Türk-Japon İş Konseyi 20. Ortak Toplantısı’nın 3 Mayıs 2013, Cuma günü Ankara Hilton Otel’de karşı kanat kuruluşumuz Japonya İş Federasyonu “KEIDANREN” ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ortak Toplantı çerçevesinde düzenlenmesi planlanan oturumlarda Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut ve gelecek durumu ele alınacak olup Türk ve Japon şirketlerinin işbirliği olanakları değerlendirilecektir. Halihazırda Japonya tarafından ekli dosyada yer alan yaklaşık 70 Japon grubunun temsilcileri toplantıya katılım teyitlerini vermişlerdir. 

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen firma temsilcilerinin ekte yer alan katılım formunu doldurarak 30 Nisan 2013 Salı gününe kadar DEİK’e (İlgili: Burcu Sonsoy; bsonsoy@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.