KAZAKİSTAN’DA HASTANE İNŞAATI HAKKINDA

T.C. Ticaret Bakanlığımızdan Kurulumuza iletilen yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen, Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın 2020-2025 Sağlık Alanında Kalkınma Devlet Programı çerçevesinde 40 eski sağlık tesisinin yerine uluslararası standartlara uygun 16 yeni multidisipliner hastane inşa edilmesinin planlandığına dair açıklama yayınladığı belirtilmektedir.

Bahse konu hastanelerin kamu-özel sektör ortaklığı ve diğer uzun dönemli iş birliği sözleşmeleri çerçevesinde, yap-işlet-devret yöntemiyle yapılacağı ve yabancı sermayenin aktif rol almasının beklendiği hususunun paylaşıldığı açıklama metni ekte sunulmaktadır.