KIRGIZİSTAN DEVLET SANAYİ, ENERJİ VE YER ALTI MADENLER KOMİTESİNİN GÜNCEL PROJELERİ

KIRGIZİSTAN DEVLET SANAYİ, ENERJİ VE YER ALTI MADENLER KOMİTESİNİN GÜNCEL PROJELERİ HK.

T.C. Bişkek Büyükelçiliğinden Kurulumuza iletilen bir yazıda, Kırgızistan Devlet Sanayi, Enerji ve Yer Altı Madenler Komitesinin yatırım, özelleştirme ve kamu-özel sektör ortaklığı modelleriyle hayata geçirmeyi öngördüğü projelerden bahsedilmektedir.

 

Söz konusu projelere ilişkin bilgi notuna https://www.deik.org.tr/contents-fileaction-16821 bağlantısından ulaşılabilmektedir.