PAKİSTAN LAHOR TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİ İLE TOPLANTI & İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ, 13 HAZİRAN 2012 İSTANBUL

Sayın Üyemiz,

Pakistan Lahor Ticaret ve Sanayi Odası üyesi ve işadamlarında oluşan bir heyet 10 -15 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul’da iş görüşmelerinde ve bazı tesis ziyaretlerinde bulunacaklardır. Bu doğrultuda Türkiye – Pakistan İş Konseyi tarafından ekte listesi bilgilerinize sunulan Pakistan Lahor Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve işadamları ile 13 Haziran 2012 tarihinde, 14:30 – 16:00 saatleri arasında İstanbul TOBB & DEİK’te toplantı ve ikili iş görüşmeleri düzenlenecektir.

Söz konusu toplantı ve iş görüşmelerine katılımınızı diler, katılımınıza ilişkin teyidin en geç 11 Haziran 2012 tarihine kadar DEİK’e iletilmesini (Adem Kula / Tel: 0212 339 50 83 /  Faks: 0212 270 37 84 ve e-mail: akula@deik.org.tr) rica ederim.

Saygılarımla,


Ek -  1 Pakistan Heyeti
Ek -  2 Katılım Formu

Not: Toplantıya katılım ücretsizdir. Toplantı dili İngilizce olacaktır.