RUSYA FEDERASYONU MARİY EL CUMHURİYETİ TANITIM TOPLANTISI, 17 NİSAN 2014, İSTANBUL

 
İvedi


Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi oldukça iyi seviyelere ulaşmış olup, önümüzdeki dönemde özellikle Rusya’nın değişik bölgeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine her iki ülke yönetimi tarafından önem verilmektedir. Bu bağlamda, DEİK / Türk-Rus İş Konseyi olarak son dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerimizde iki ülke iş çevreleri arasında bölgesel düzeyde yeni işbirliklerinin oluşturulmasına vesile olacak etkinliklerin yer verilmesine özen gösterilmektedir.

Bu kez, Batı Rusya’nın orta kısmında 23,4 bin km2 alanda yerleşik Mariy El Cumhuriyeti’nde mevcut iş ve yatırım olanakları ve planlanan projeler hakkında bilginin, anılan bölge yetkilileri ve firma temsilcileri tarafından aktarılması beklenen “Mariy El Tanıtım Toplantısı”nın Türk-Rus İş Konseyi organizasyonunda 17 Nisan 2014, Perşembe günü İstanbul TOBB Plaza’da düzenlenmesi planlanmaktadır. Bölge hakkında genel bilgiye https://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/4553 adresli bağlantıdan ulaşılabilmektedir.
Söz konusu toplantıya Mariy El’den katılacak heyet listesi ve taslak program ekte sunulmakta olup, katılmak isteyen üyelerimizin ilişikteki katılım teyit formunu doldurarak, en geç 16 Nisan 2014, Çarşamba günü saat 12:00’a kadar DEİK'e (Nurengiz Eşki, tel.: +90212 339 50 54, faks: +90212 270 37 84, e-posta: neski@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.


Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 

 

Ekler:
- Taslak Program (1 sayfa)
- Heyet Listesi (1 sayfa)
- Katılım Teyit Formu (1 sayfa)