RUSYA FEDERASYONU ULYANOVSK BÖLGESİNİN TANITIM TOPLANTISI, 5 HAZİRAN 2012, İSTANBUL

İVEDİ / SÜRELİ

Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi oldukça iyi seviyelere ulaşmış olup, önümüzdeki dönemde özellikle Rusya’nın değişik bölgeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine her iki ülke yönetimi tarafından önem verilmektedir. Bu bağlamda, DEİK / Türk-Rus İş Konseyi olarak son dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerimizde iki ülke iş çevreleri arasında bölgesel düzeyde yeni işbirliklerinin oluşturulmasına vesile olacak etkinliklerin yer verilmesine özen gösterilmektedir.

Yakın geçmişte Tataristan ve Kareliya Cumhuriyetleri, Samara, Rostov, Krasnodar, Kaluga, Kuzey Kafkasya gibi Rusya’nın değişik bölgelerinde iş ve yatırım olanaklarının masaya yatırıldığı toplantılardan sonra, bu kez Rusya Federasyonu’nun Ulyanovsk Bölgesinin Vali Yardımcısı Sayın Vildan Zinnurov başkanlığındaki yetkililer heyetinin katılımı ile 5 Haziran 2012, Salı günü TOBB Plaza’da “Ulyanovsk Bölgesinin Tanıtım Toplantısı”nın organize edilmesi planlanmaktadır.

Taslak programı ekte sunulan söz konusu toplantı sırasında, Rusya Federasyonu’nun hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Ulyanovsk’ta başta otomotiv, makine, uçak sanayi, gıda ve inşaat alanlarında yaşanan gelişmeler, bölgede yatırımların teşvik mekanizmaları hakkında güncel bilgilerin katılımcılara aktarılması öngörülmektedir.

Anılan etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin ekteki katılım teyit formunu doldurarak, kişi başı 50 TL katılım ücretinin Türk-Avrasya İş Konseyleri hesabına (Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi, Şube kodu: 1011, IBAN: TR56 0006 4000 0011 0111 7014 85, TL Hesabı)  yatırıldığını belgeleyen banka dekontu ile birlikte 4 Haziran 2012, Pazartesi günü saat 12:00’ye kadar DEİK'e (Nurengiz Eşki, tel.: +90212 339 50 54, faks: +90212 270 37 84, e-posta: neski@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir. 


Bilgilerinize saygılarımla sunarım.


Ek 1: Taslak Program
Ek 2: Heyet Listesi
Ek 3: Katılım Teyit Formu