SLOVENYA CUMHURBAŞKANI SN. BORUT PAHOR’UN ZİYARETİ VESİLESİYLE SLOVENYA YATIRIM SEMİNERİ, 16 OCAK 2014, İSTANBUL

Sayın Üyemiz,

Slovenya Cumhurbaşkanı Sayın Borut Pahor’un Türkiye’ye resmi ziyareti vesilesiyle, DEİK ve Slovenya Yatırım Ajansı (SPIRIT) işbirliğiyle 16 Ocak 2014 Perşembe günü 10:30 – 15:00 saatleri arasında Ceylan Intercontinental Hotel / Istanbul’da “Slovenya Yatırım Semineri” düzenlenecektir. Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra önde gelen Sloven firmaların üst düzey temsilcilerinin katılacağı toplantıda Slovenya’da özelleştirme sürecindeki kurumlarla ilgili bilgi aktarılacaktır. Seminer taslak programı ve özelleştirme projesi kapsamındaki Sloven firmaların listesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

“Avrupa’nın en iyi saklanan sırrı” olarak gösterilen Slovenya, endüstri ve tasarım alanlarında sahip olduğu rekabet gücünü yenilikçilikle birleştirmiş olup sağlam bir ekonomik yapıya sahiptir. Ülkede kişi başı milli gelir 17,500 Euro’nun üzerindedir. 2004 yılında Avrupa Birliği üyesi olan Slovenya’nın, eski Yugoslavya Devletleri’yle güçlü ticaret ve yatırım  ilişkileri bulunmaktadır. Coğrafi konumu sebebiyle, Koper Limanı  önemli bir “lojistik merkez” konumundadır. Slovenya’daki doğrudan yabancı yatırımlar özellikle son 10 yılda ivmeyle artarak geçtiğimiz sene 12 milyar dolara yaklaşmıştır.

Slovenya’da yatırım imkanları ve özelleştirme projelerindeki fırsatların değerlendirilmesi açısından önem arz eden Seminer’e iş dünyası temsilcilerimizin katılımını diler, ekte yer alan formun eksiksiz doldurularak katılım teyidinizin en geç 14 Ocak 2014 Salı günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Dilek Tuna, dtuna@deik.org.tr, tel: 0212 339 5036) iletilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

Ek1: Özelleştirme firmalarının listesi
Ek2: Katılım formu ve program