T.C. BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ALİ BABACAN’IN MEKSİKA ZİYARETİ VESİLESİYLE TÜRK-MEKSİKA İŞ KONSEYİ TOPLANTISI, 24 ŞUBAT 2012, MEXİCO CİTY

Sayın Üyemiz,

Küresel ekonominin yeniden yapılanma sürecinde olduğu bu dönemde G-20 platformunun ve bu ülkelerin iş dünyaları temsilcilerinden oluşan B-20’nin önemi giderek artmaktadır. Bilindiği üzere, Türkiye’nin 2015’te ev sahipliği yapacağı B-20 ve G-20 Zirveleri bu yıl Haziran ayında, Meksika’nın Los Cabos şehrinde düzenlenecektir.

G-20 hazırlıkları kapsamında T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan’ın, 25-26 Şubat 2012 tarihlerinde Mexico City’de yapılacak G-20 Bakanlar Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil edecektir. Bu ziyaret vesilesiyle 24 Şubat 2012 tarihinde DEİK koordinasyonuyla Türk-Meksika İş Konseyi Toplantısı düzenlenecektir.

Bahse konu toplantı ile bu yıl ki G-20 Zirvesine ev sahipliği yapacak olan Meksika otoritelerinin ve iş dünyasının Zirve gündemindeki konulara ilişkin görüş ve değerlendirilmeleri alınabilecek, Türkiye’nin ve Türk iş dünyasının görüşleri birinci elden iletilebilecektir. Ayrıca, söz konusu toplantıya katılım, 2012-2013 yılı için ülkemizin pazara giriş faaliyetlerinin yoğunlaşacağı öncelikli ülkelerden biri olan Meksika ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için önemli olanaklar sunacaktır. 

Dünyanın 12. büyük ekonomisi olan Meksika, hem büyük ithalat potansiyeli hem de ABD pazarına giriş için önemli fırsatlar sunmaktadır. NAFTA anlaşması çerçevesinde ABD pazarına gümrüksüz ürün ihraç edebilen Meksika’da yer alan ve %90’a yakın oranda ABD pazarına yönelik üretim yapan serbest bölgelerde Türk firmaların yatırım yapma imkanı önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, Meksika 361 milyar doları aşan ithalatıyla Türk ihracatçıları için ciddi bir pazar potansiyeli taşımaktadır. Türkiye-Meksika ekonomik ilişkilerinde başta otomotiv yan sanayi, beyaz eşya, inşaat malzemeleri ve turizm sektörleri  olmak üzere farklı sektörlere yönelik iş geliştirme fırsatları  bulunmaktadır.

Söz konusu ziyarete katılmak isteyen iş dünyası temsilcilerimizin ekte yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 17 Şubat 2012 mesai bitimine kadar DEİK’e (Merih Kepez, mkepez@deik.org.tr ) iletmeleri gerekmektedir.

Saygılarımla,


Ek: Başvuru Formu, Taslak Program