T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİKLERİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI, 22 TEMMUZ 2015

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu  ev sahipliğinde, T.C. Ekonomi Bakanlığı yetkilileri tarafından 22 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da “T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilecektir.

Toplantıda Bakanlık yetkilileri tarafından 2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar, 2015-9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ve 2014/10 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar destekleri anlatılacaktır. Toplantı taslak programı ekli dosyada bilgilerinize sunulmakta olup, eğitim ve bilgilendirme toplantısına katılan temsilcilere “katılım sertifikası” verilecektir.

Toplantıya katılım bedeli DEİK üyesi kurumlar için 50 TL, DEİK üyesi olmayan kurumlar için 100 TL’dir. Toplantıya kayıt yaptırmak isteyen firma temsilcilerinin ekte yer alankatılım formunu doldurarak, katılım bedelini Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu TL hesabına (T. İş Bankası  Beyoğlu (1011) TR500006400000110111249282 TL) yatırmaları, dekontlarıyla beraber en geç 15 Temmuz 2015 tarihine kadar DEİK'ten Başak Canbulat’a iletmeleri (bcanbulat@deik.org.tr| 02123395084)  gerekmektedir.