TACİKİSTAN ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU, DUŞANBE

Ticaret Bakanlığımızdan Kurulumuza iletilen bir yazıda, 20 Nisan 2019 tarihinde Duşanbe'de "Uluslararası Yatırım Forumu" gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Katılımın ücretsiz olduğu forumda, Tacikistan'ın artan ihracat potansiyeli için yenilikçi girişimci kapasitesinin incelenmesi, modern girişimciliğin geliştirilmesi için fırsatların değerlendirilmesi ve ulusal ve yabancı yatırımların çekilmesi için yeni yöntemlerin araştırılması hedeflendiği ifade edilmektedir. Seyahat ve konaklama giderlerinin katılımcılara ait olduğu belirtilen forum çerçevesinde yerel transferlerin organizasyon komitesi tarafından sağlanacaktır.

Türkiye'den katılacak firmalarımızın ayrıntılı bilgi ve kayıt için aşağıda irtibat bilgileri bulunan organizasyon şirketi ile bağlantı kurmaları gerekmektedir.

LLC Toj Sarmoya

E-posta: tojsarmoya@gmail.com 


Tel.: +992928142021,

       +992900787878,

       +992907532253

 

Ek: Konsept notu (4 sayfa)