TACİKİSTAN ZİYARETİ KAPSAMINDA ÖZEL SEKTÖRÜN SORUN VE TALEPLERİ

T.C. Ticaret Bakanlığımızdan Kurulumuza iletilen yazıda, T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un Tacikistan ile ikili ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirmek amacıyla Tacikistan'a bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığı bildirilmektedir.  

Bu çerçevede Sayın Ticaret Bakanımızın Tacikistan'daki temasları sırasında gündeme getirilmek üzere, Tacikistan pazarına yönelik faaliyet gösteren firmalarımızın karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini içeren bilgi notlarını 31 Ekim 2021, saat 12.00'ye kadar tarafımıza (Tuğba Bal Bahar tbal@deik.org.tr | 0212 339 50 55) iletmeleri rica olunur.

Bilgi notlarının ekteki örneklere göre, bir sayfayı geçmeyecek ve somut konuları kapsayacak şekilde Türkçe ve İngilizce hazırlanması ve gerekli görülmesi halinde iletişim kurulmak üzere, firma yetkilisinin irtibat bilgilerini içermesi gerekmektedir.