TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI

DEİK Kurucu Kuruluşlarından Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) tarafından 27 Nisan 2017 tarihinde Ankara, Wyndham Otel'de Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan özel sektör temsilcileri ve kamu kurumu yetkililerinin katılımları ile "Türk Dili Konuşan Ülkeler Teknik Müşavirlik Firmaları İşbirliği Konferansı" düzenlenecektir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türk Konseyi işbirliğinde gerçekleşecek konferans kapsamında ilgili ülkelerin inşaat sektöründeki ileri teknoloji ve inovasyon uygulamaları konusundaki deneyim ve birikimler paylaşılırken, bu coğrafyada iş yapmak isteyen firmalarımız için network ortamı yaratılacaktır. Ayrıca, teknik işbirliğini güçlendirmek amacıyla altyapı, üstyapı ve enerji alanındaki projeleri aktarmak üzere söz konusu ülkelerin yatırımlardan ve finansmandan sorumlu kuruluşlarının temsilcileri; özellikle de ulaşım sektörlerindeki yatırımların gerçekleştirilmesinden sorumlu Bakanlıklar ve komitelerden üst düzey temsilciler katılım gösterecek ve yapacakları çeşitli sunumlarla bu ülkelerdeki potansiyel projeler ve yatırım planları hakkında bilgi vereceklerdir.

Taslak programı ekte yer alan konferansa katılım bedeli ücretsiz olup ekte yer alan kayıt formunun doldurularak 21 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitiminden önce TürkMMMB'ye (Yunus Kolsal, e-mail: yunus.kolsal@tmmmb.org.tr, faks: 0312 440 8972) iletilmesi rica olunur.