TÜRK-SUUD İŞ KONSEYİ TARAFINDAN 27 MART-02 NİSAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

İlgi          : 10.02.2012 tarihli ve Suud/2012-309 referans no’lu duyurumuz

 


Sayın Üyemiz,

İlgi’de kayıtlı duyurumuzda, DEİK/Türk-Suud İş Konseyi tarafından, T.C Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in de katılımıyla 22-26 Şubat 2012 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Suudi Arabistan ziyaretinin Mart ayına ertelendiği duyurulmuştu.

Söz konusu ziyaretin tarihi 27 Mart – 02 Nisan 2012 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda ziyarete katılmak için ilk duyurulan tarihe göre avans bedelini yatırmış olan üyelerimizin kayıtları halihazırda tarafımızda mevcut olup, yeni belirlenen tarihe göre katılmak isteyen üyelerimizin de ekte yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, katılımcının isminin de kayıtlı olduğu 1000 Avro’luk avans bedelinin ödendiğini gösteren dekont ile birlikte en geç 24 Şubat 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK’e (E-mail: nkilit@deik.org.tr, Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri gerekmektedir.


Saygılarımla,

 
Ek : Katılım Formu
Not : Suudi Arabistan’a vize alabilmek için biometrik pasaport sahibi olma zorunluluğu  vardır.