TÜRKİYE – UMMAN İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI, CEYLAN INTERCONTİNENTAL OTEL, İSTANBUL / 01 EKİM 2015

DEİK / Türkiye – Umman İş Konseyi tarafından, Umman Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı Said Saleh Al Kiyumi başkanlığında üst düzey Umman Ticaret Heyeti ve Türk işadamlarının iştirakiyle, 01 Ekim 2015 tarihinde İstanbul, Ceylan Intercontinental Otelinde Türkiye – Umman  İş Konseyi Ortak Toplantısı düzenlenecektir.

Umman ekonomisi diğer körfez ülkeleri gibi büyük ölçüde petrole dayalı olmakla birlikte, petrol ve doğalgaz kaynakları kısıtlıdır. Bu nedenle hükümet ülke ekonomisinin çeşitlendirilmesi ve kamunun ekonomideki ağırlığının azaltılması için özelleştirmeye ağırlık veren,  2020 yılına (Vision 2020) gelindiğinde petrol gelirlerinin GSYİH içindeki payının % 9’a düşürülmesi ve doğalgazın payının % 10’a çıkarılması hedeflenmektedir. Özellikle petro-kimya sanayii, plastik sanayii, transit ticaret, lojistik ve turizm sektöründe çeşitli yatırımlar yapılmaktadır. 

Küresel ekonomiyle bütünleşme yönünde ise Dünya Ticaret Örgütü, Körfez İşbirliği Konseyi, Arap Ülkeleri Serbest Bölgesi ve ABD ile olan Serbest Ticaret Anlaşması, Umman’ı Körfez Bölgesinde gerek ihracat gerekse yatırımlar açısından stratejik bir ülke konumuna getirmiştir. 

Türkiye’nin Umman’a olan ihracatı 2014 yılı sonunda 491 milyon dolar, ithalatı ise 101 milyon dolar, toplamda 592 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak – Ağustos dönemi ihracatımız bir önceki yıla göre %19.5 azalarak 198 milyon dolar, Umman’dan ithalatımız aynı dönem içinde %50 artarak 47 milyon dolar, toplamda 245 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Ayrıca, Umman’daki alt ve üst yapı projeleri Türk müteahhitlik sektörü için cazip fırsatlar yaratmaktadır. Türk müteahhitlik firmalarının 2014 yılı sonu itibariyle Umman’da üstlendikleri projelerin toplam değeri 4,8 milyar dolara ulaşmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin en geç 25 Eylül 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/96/5427 linkindeki online kayıt formunu doldurmaları ve ödeme dekontunu DEİK’e (E-mail: adiblan@deik.org.tr, Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri gerekmektedir.

KATILIM ŞARTLARI 

•    Katılım ücreti DEİK Üyeleri:250 TL
•    DEİK Üyesi olmayan firmalar:350 TL
•    Katılım ücretinin aşağıda yer alan hesaba yatırılarak ödeme dekontunun 25 Eylül 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK’e(adiblan@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
•    Banka:T. İş Bankası(Beyoğlu) (1011)
•    Iban  : TR42 0006 4000 0011 0111 7015 43
•    Hesap Adı:Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Körfez
•    Hesap No: 1701543
•    Toplantı Dili:Türkçe – Arapça – İngilizce simultane çeviri