YUNANİSTAN BİLGİ NOTU

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan Kurulumuz’a iletilen, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’a sunulması öngörülen dosyada yararlanılmak üzere, Yunanistan ile ilişkilerimizde önem arz eden hususları içeren bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu bilgi notuna eklenmek üzere Yunanistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde karşılaştığınız sorunlar, çözüm önerileriniz ve gündeme gelmesinde yarar gördüğünüz hususları ekte yer alan anket formunu doldurarak en geç 16 Ocak 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Neslihan Kilit, Tel:+90 212 339 50 17; e-posta: nkilit@deik.org.tr) iletmeniz çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır.

İlginiz için teşekkür eder, saygılar sunarım.


Saygılarımla,

 


EK: Yunanistan Anket Formu ( 1 sf.)