“YURT DIŞINDAKİ DOĞRUDAN YATIRIMLARIN SİYASİ RİSKLERE KARŞI KORUNMASI” RAPORU

Değerli Üyemiz,

Türk ekonomisinin 1980’li yılların başından itibaren dışa açılması ile başlayan ve soğuk savaşın sona ermesi neticesinde hızlanan ülkemiz kaynaklı yurtdışı yatırımlar 2010 yılında 2000 yılına göre 6 kattan fazla artarak 23,8 milyar dolara ulaşmıştır. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmaları, sadece 2011 yılında 19 milyar dolar tutarında proje üstlenmişlerdir. Fakat kayda değer ölçüde varlık gösterdiğimiz ülkelerde demokrasinin yerleşik olmadığı düşünüldüğünde dış yatırımlarımızın politik risklere karşı kırılgan olduğu ve bu risklere karşı etkin tedbirlerin alınması hususu önem kazanmıştır.

Bu nedenle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Yatırım Ortamını  İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Komitesi tarafından onaylanan ve Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Hazine Müsteşarlığı ve Türk Eximbank katılımıyla yurtdışındaki Türk yatırımlarının siyasi risklere karşı korunması amacıyla alınabilecek tedbirlere ilişkin ek’teki Rapor’un hazırlanmasında etkin şekilde yeralmıştır.

Söz konusu taslak rapor nihai hale getirilmeden önce ekte görüş ve önerilerinize sunulmaktadır. Görüş ve önerilerinizin in geç 16 Ocak 2012 Pazartesi mesai bitimine kadar DEİK’e (Deniz Güngen, tel: 212 339 5043, fax: 212 270 3092, dgungen@deik.org.tr) iletilmesi raporun zamanında yayınlanması açısından önem taşımaktadır. Konuyu bilgilerinize sunarım.